Hướng dẫn tải Dragon Ball Bodukai Tenkaichi 3 Mod Dragon Ball Super!Video này mình hướng dẫn cài Dragon Ball Bodukai Tenkaichi Mod Dragon Ball Super. Việc cài đặt giống hệt nhưu phiên bản gốc anh em có thể tham khảo lại.

VIDEO GỐC:

LINK TẢI ISO MOD:

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

32 thoughts on “Hướng dẫn tải Dragon Ball Bodukai Tenkaichi 3 Mod Dragon Ball Super!

  1. khi nào anh làm video hướng dẫn cài Dragon Ball Bodukai Tenkaichi 3 Mod Dragon Ball Super bằng Dolphin đi anh

  2. và chính xác phải là dragon ball z budokai tenkaichi 3 latino mod dragon ball super !! xem xét lại tên video nhé ;3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *