#Hát múa: Đất nước lời ru – Linh thiêng Việt Nam – Tổ quôc gọi tên mình (Đơn vị xã Trung Thành)Chương nghệ thuật đơn vị xã Trung Thành tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Nông Cống năm 2019. Chương trình gồm các tiết mục hát múa: Đất nước lời ru; Linh thiêng Việt Nam; Tổ quốc gọi tên mình. Đây là chương trình xuất sắc đạt giải nhì trong hội thi.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

31 thoughts on “#Hát múa: Đất nước lời ru – Linh thiêng Việt Nam – Tổ quôc gọi tên mình (Đơn vị xã Trung Thành)

  1. Tiết mục văn nghệ rất đặc sắc lắm bạn ơi. Nhìn sân khấu rất hoành tráng lắm bạn ơi

  2. Hội diễn văn nghệ quần chúng hát và múa các bài hát ca ngợi quê hương dân tộc thật hào hùng và ý nghĩa!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *