Gymer Duy Nguyễn | 44 năm “chống cộng điên khùng” rồi ngửa tay ra xin tiền đồng bào thì ai cho???Phút 0:26 – 44 năm chống cộng điên khùng rồi ngửa tay ra xin tiền thì ai mà cho. Phút 05:07 – Muốn biết XHCN ở Mỹ thế nào thì hãy nhìn những đối tượng…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *