Giải đáp ngay: Tuổi Canh Ngọ sinh năm nào tốt nhất?

Chồng tuổi canh ngọ thê tử tuổi canh ngọ sinh con năm nào tốt nhất?
Năm sinh của bố: 1990
Năm âm lịch: Canh Ngọ
Ngũ hành: Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường)

Năm sinh của mẹ: 1990
Năm âm lịch: Canh Ngọ
Ngũ hành: Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường)

– Lúc chọn năm sinh con cho ông xã tuổi canh ngọ vợ tuổi canh ngọ thì chúng ta buộc phải lưu ý tới các chi tiết Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của ba má xem có hợp với con không. Ngũ hành của ba mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của người con. Thiên can, Địa chi của cha má cần hợp với Thiên can, Địa chi của con là rẻ nhất.
Thông tầm thường con không hợp với cha phụ mẫu được gọi là Tiểu hung, ba má không hợp với con là Đại hung. Vì vậy bắt buộc tránh Đại hung, trường hợp nên thì chọn Tiểu hung, bình xoàng xĩnh là ko xung và ko khắc với con, thấp nhất là tương sinh và tương hợp với con.

Dự kiến sinh con năm 2021
Năm âm lịch: Tân Sửu
Ngũ hành: Thổ – Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)
* Ngũ hành sinh khắc:
Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
Ngũ hành của phụ mẫu ko tương sinh, ko tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 1/4
* Thiên can xung hợp:
Thiên can của con là Tân, ba là Canh, má là Canh, như vậy:
Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của phụ mẫu ko tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh lạnh lẽo điểm thiên can xung hợp: 1/2
* Địa chi xung hợp:
Địa chi của con là Sửu, ba là Ngọ, má là Ngọ, như vậy:
Địa Chi của bố không tương sinh, ko tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ ko tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4
Kết luận: Tổng điểm là 3/10

>> Tham khảo: Bói ngày sinh qua ứng dụng sau: Click here

Dự kiến sinh con năm 2022
Năm âm lịch: Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)
* Ngũ hành sinh khắc:
Ngũ hành của con là Kim, cha là Thổ, phụ mẫu là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Kim của con, siêu tốt.
Ngũ hành của má là Thổ tương sinh với Kim của con, cực kỳ tốt.
Đánh giá buốt điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4
* Thiên can xung hợp:
Thiên can của con là Nhâm, cha là Canh, mẹ là Canh, như vậy:
Thiên Can của cha không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của má ko tương sinh, ko tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh lạnh điểm thiên can xung hợp: 1/2
* Địa chi xung hợp:
Địa chi của con là Dần, bố là Ngọ, phụ mẫu là Ngọ, như vậy:
Địa Chi của cha là Ngọ tương hợp với Dần của con, vô cùng rẻ.
Địa Chi của phụ mẫu là Ngọ tương hợp với Dần của con, siêu thấp.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4
Kết luận: Tổng điểm là 9/10

Dự kiến sinh con năm 2023
Năm âm lịch: Quý Mão
Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)
* Ngũ hành sinh khắc:
Ngũ hành của con là Kim, ba là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của ba là Thổ tương sinh với Kim của con, vô cùng thấp.
Ngũ hành của phụ mẫu là Thổ tương sinh với Kim của con, siêu thấp.
Đánh rét mướt điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4
* Thiên can xung hợp:
Thiên can của con là Quý, bố là Canh, má là Canh, như vậy:
Thiên Can của ba ko tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ ko tương sinh, ko tương khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh rét mướt điểm thiên can xung hợp: 1/2
* Địa chi xung hợp:
Địa chi của con là Mão, cha là Ngọ, má là Ngọ, như vậy:
Địa Chi của bố không tương sinh, ko tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ ko tương sinh, ko tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Đánh rét mướt điểm địa chi xung hợp: 1/4
Kết luận: Tổng điểm là 6/10

Dự kiến sinh con năm 2024
Năm âm lịch: Giáp Thìn
Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )
* Ngũ hành sinh khắc:
Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của ba là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, siêu tốt.
Đánh lạnh điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4
* Thiên can xung hợp:
Thiên can của con là Giáp, ba là Canh, má là Canh, như vậy:
Thiên Can của bố là Canh tương khắc với Giáp của con, không rẻ.
Thiên Can của mẹ là Canh tương khắc với Giáp của con, không rẻ.
Đánh rét mướt điểm thiên can xung hợp: 0/2
* Địa chi xung hợp:
Địa chi của con là Thìn, cha là Ngọ, phụ mẫu là Ngọ, như vậy:
Địa Chi của cha không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
Đánh rét mướt điểm địa chi xung hợp: 1/4
Kết luận: Tổng điểm là 5/10

Theo nguồn: Xem tu vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *