Giả lập android trên pc, win XP, win 7, win 8 – Hướng dẫn chi tiết+ Link tải phần mềm Android SDK 4.1-Y:
+ Link tải phần mềm Java 7:
– Link dự phòng Android SDK 4.1-Y:
Link dự phòng Java 7:

+ Chú ý: Các bạn có thể tham khảo cách tạo máy ảo Android này xem, máy chạy nhẹ hơn:
Giả lập android trên pc , winXP, win7, win8 – Hướng dẫn chi tiết

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

50 thoughts on “Giả lập android trên pc, win XP, win 7, win 8 – Hướng dẫn chi tiết

  1. https://drive.google.com/file/d/0B6JuuR8uSHrla3BISXpJemJabDQ/view link giả lập
    https://www.technize.net/download-java-7-update-10-offline-installers/ link java 7 updete 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *