Em bán lồn. Anh sờ rồi ăn cho em cân lồn.(bưởi)Anh sờ rồi ăn cho em cân lồn.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

1 thought on “Em bán lồn. Anh sờ rồi ăn cho em cân lồn.(bưởi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *