Được ví ngang Khổng Minh, Trương Lương đây là mưu thần lỗi lạc nhất lịch sử Việt Nam (Kỳ 1)[Huyền Bí TV] – Nhà Nguyễn (1802 – 1945) truyền được 13 đời vua, tổng cộng 143 năm. Nhưng cái mốc cơ nghiệp của họ Nguyễn phải kể từ đầu thế kỷ 17 khi các chúa Nguyễn hùng cứ ở đất Thuận Quảng. Và người mở mang cơ nghiệp ấy cho các vua chúa Nguyễn là một bộ óc vĩ đại xuất thân từ tầng lớp bình dân: Đào Duy Từ. Chúa Nguyễn cực kỳ trọng dụng ông, có kế thì dùng, có mưu thì nghe,thường nói với mọi người rằng: “Đào Duy Từ thật là Tử Phòng và Khổng Minh của ta vậy!”. Hãy khám phá cùng Huyền Bí TV bạn nhé!

—————————
Nguồn:

—–Kênh—–
Neews:
Thế Giới Ngầm:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

—–Website—–
Website:
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

8 thoughts on “Được ví ngang Khổng Minh, Trương Lương đây là mưu thần lỗi lạc nhất lịch sử Việt Nam (Kỳ 1)

  1. mk xem tần thời minh nguyệt trương lương tử phòng.
    là ng tq mà.. nhung vị quân sư tài giỏi của tq th dêu là đò đệ của tuân tử …

  2. vn cũng học văn hóa rợ hán mà, cho dù có làm nên đại sự thì đời con cháu và họ hàng cũng sẽ phải chui lủi tha hương sống như súc vật, tru di cửu tộc, đào mồ cuốc mả, tùng xẻo… chỉ vì, quân xử thần tử… chứ ko phải là mọi người sinh ra có quyền bình đẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *