Đua thuyền Tuần lễ Văn hoá – Du lịch Lý Sơn lần 2Đua thuyền tứ linh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần 2.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *