Đếm HC, định lượng Hb và xác định nhóm máu ABO, Rh 4

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *