Đại thiếu gia, em lạy cậu: Chương 1 – Gọi Tao là Đại Thiếu GiaSen năm nay bốn tuổi rưỡi, người hầu thứ mười tám của gia đình họ Hoàng.

Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Trương Ngọc Uyển Nhi, nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Sen, thì cô là Sen thôi.

Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó…nói chung, cậu chính là bầu trời của cô!

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

9 thoughts on “Đại thiếu gia, em lạy cậu: Chương 1 – Gọi Tao là Đại Thiếu Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *