Đại Chiến Xích Bích – Total War: Three KingdomsLike và Subscribe ủng hộ kênh mình
Có ý kiến gì thì bình luận bên dưới

Playlist Ikko Ikki Campaign:

Playlist Oda Campaign:

Link Group Total War Việt Nam:

Link page Total War Việt Nam:

Link Profile Steam của mình:
Link mod mình dùng trong Shogun 2:

GPU: GeForce GTX 750 Ti
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
Memory: 8 GB RAM (7.95 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

8 thoughts on “Đại Chiến Xích Bích – Total War: Three Kingdoms

  1. ê ông ơi, ông xem lão Dẽo chơi con này chưa?? tôi thề nhìn lão ý chơi như muốn đập đầu vào bàn phím, xem ông cảm thấy phê như chơi cần ý :V

  2. Vid được quay lúc 12h đêm với cả mình khá là mệt rồi nên nói chẳng ra cái gì nhé
    Đợi 1 lúc sẽ có 1080p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *