D16N1 Nhóm 6 Phim ngắn "THE MEMORY" // Bài tập D16 Kịch bản Phân cảnhVideo là bài tập thuộc học phần các môn học đào tạo của sinh viên Khoa Đa Phương tiện PTIT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở đào tạo Hà Nội.

Bạn đang xem video trên kênh Youtube tổng hợp các bài tập học phần trong quá trình đào tạo của sinh viên Khoa Đa Phương tiện PTIT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở đào tạo Hà Nội.

Theo dõi và tìm hiểu về khoa Đa Phương tiện PTIT tại các kênh thông tin chính thức:

– Facebook www.facebook.com/khoadaphuongtienptit
– Youtube www.youtube.com/khoadaphuongtienptit

– Địa chỉ: Tầng 1, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Website: www.ptit.edu.vn

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *