Công thức hay ho trong excel 2016: Minifs and MaxifsTính giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong 1 cột theo các điều kiện cho trước. Tiện thể xem tính năng advanced filter cho vui nhé

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *