Cô Tô Quảng Ninh 01 Tàu cao tốc Vân Đồn Cô TôTàu cao tốc Mạnh Quang 886 – QN 8108 vận chuyển 168 hành khách tuyến Vân Đồn Cô Tô, tàu có máy lạnh điều hòa nhiệt độ, tốc độ tàu rất cao, nếu có trẻ em nên cho ngồi phía cuối tàu cho đỡ xóc.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *