Chuyến đi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc – 2019Clip tổng hợp các bức ảnh của 3 chị em trong chuyến đi 8 ngày Côn Minh – Đại Lí – Lệ Giang – Shangrila từ 27/4 – 4/5/2019.
Link review:

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *