Chung cư Hà Nội chi trăm triệu vệ sinh bể chứaVTC Now | Mối lo ngại nước sạch thiếu an toàn, các chung cư tại Hà Nội nằm trong khu vực ảnh hưởng của nước sông Đà đã tự tiến hành vệ sinh đường ống, bể chứa chứ không trông chờ các cơ quan chức năng.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

2 thoughts on “Chung cư Hà Nội chi trăm triệu vệ sinh bể chứa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *