Chỉnh sửa ảnh đơn giản với Paint của Window XP – 2009Hướng dẫn cắt ảnh và thu nhỏ ảnh với Paint của Windows XP
Record tool: CamStudio

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

1 thought on “Chỉnh sửa ảnh đơn giản với Paint của Window XP – 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *