Chim Trắng Mồ Côi – LK Dân Ca Miền Tây 2020, Nhạc Trữ Tình Quê Hương Chọn Lọc – Dân Ca Miền TâyChim Trắng Mồ Côi – LK Dân Ca Miền Tây 2020, Nhạc Trữ Tình Quê Hương Chọn Lọc – Dân Ca Miền Tây
► Dân Ca Miền Tây là kênh âm nhạc dành riêng cho những người yêu dòng nhạc Dân Ca Miền Tây Nam Bộ được phối hoàn toàn mới trên nền nhạc vui tươi.

© Đây là những ca khúc được độc quyền bởi CT Media. Đề nghị các tổ chức, cá nhân không reup dưới mọi hình thức.

#dancamientay #dancanambo #nhacmientay

Chim Trắng Mồ Côi
Áo Mới Cà Mau
Trách Ai Vô Tình
Ba Nam
Hờn Trách Con Đò
Hành Trình Trên Đất Phù Xa
Theo Anh Về Quê
Tình Ấm Chiều Quê
Thương Nhau Lý Tơ Hồng
Đêm Mưa Nhớ Mẹ
Khúc Hát Ân Tình
Chiều Qua Phà Hậu Giang
Đứt Từng Đoạn Ruột
Tình Thắm Duyên Quê
Tàu Về Quê Hương
Ngày Đá Đơm Bông
Vọng Cổ Buồn
Nỗi Buồn Mẹ Tôi
Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lan
Tình Lúa Duyên Trăng
Mưa Trên Quê Hương
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Mời Anh Về Thăm Quê Anh
Ngợi Ca Quê Hương Em
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây
Anh Ba Khía

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://cnsuk.net/category/giai-tri/

18 thoughts on “Chim Trắng Mồ Côi – LK Dân Ca Miền Tây 2020, Nhạc Trữ Tình Quê Hương Chọn Lọc – Dân Ca Miền Tây

  1. là\\ĺ\ĺlĺ\\là\làĺ\\làĺ\làlàlàlàĺĺlà\\ĺlàĺĺlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàĺlàlàlàlàlàlàlàĺlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàĺĺlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàĺlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàĺlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlllàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlllàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlllàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàllàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà\làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlllàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàll\làlllà\làlàlàlàlàlàlàll\là,là,là,là làll,làlàlllà\lllàlàlll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *