Chiến Xích Bích, Đập Nát 100 Vạn Quân Tào Tháo Phải Chạy Bán Sống bán ChếtChiến Xích Bích, Đập Nát 100 Vạn Quân Tào Tháo Phải Chạy Bán Sống bán Chết
Chiến Xích Bích, Đập Nát 100 Vạn Quân Tào Tháo Phải Chạy Bán Sống bán Chết
Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234),[1] hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc.

Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Tào. Ông được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử
Gia Cát Lượng được cho là người phát minh ra màn thầu, khinh khí cầu và một thiết bị giao thông vận tải tự động kỳ bí nhưng hiệu quả được gọi là “trâu gỗ ngựa máy” (Mộc Ngưu Lưu Mã), mà đôi khi được liên hệ với các xe cút kít.

Mặc dù ông thường được tin là đã phát minh ra loại nỏ có thể bắn liên tục nhiều mũi tên và được gọi là “Nỏ Gia Cát”,[4] loại nỏ bán tự động này là một phiên bản cải tiến của loại đã xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc (mặc dù có tranh luận rằng cung thời Chiến Quốc là bán tự động hay chỉ đơn giản là gắn nhiều chiếc nỏ lên một giá gỗ để bắn cùng một lúc). Tuy nhiên, phiên bản của Gia Cát Lượng có thể bắn xa hơn và nhanh hơn.
Một kiểu đầu của khinh khí cầu được sử dụng để truyền tín hiệu quân sự, được gọi là đèn lồng Khổng Minh, cũng được mang tên ông. Nó được cho là phát minh bởi Gia Cát Lượng khi ông bị bao vây bởi Tư Mã Ý.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Chiến Xích Bích, Đập Nát 100 Vạn Quân Tào Tháo Phải Chạy Bán Sống bán Chết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *