Cháu Nhớ Bác Hồ (tân cổ)Phượng Hằng – Cháu Nhớ Bác Hồ (Bạch Nguyệt) tân cổ Nhạc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ Em âu yếm hôn lên má Bác Vui bên …

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *