20 thoughts on “Chăn nuôi làm giàu.Mô hình nuôi vịt đẻ phát triển kinh tế rất nhanh và hiệu quả 192- Thủy Miền Tây

 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Chăn nuôi làm giàu mô hình thanh niên lập nghiệp được áp dụng nhân rộng trong dân phát triển kinh tế từ đàn vịt đẻ rất hiệu quả

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Vỡ mồm khi trứng giá thấp, tôi nuôi có 3000 mà đã sợ rồi

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  ở đây nhiều vịt thật đấy

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Extraordinary video. I have never seen anything like it. Great share. Stay in touch my friend. Linked with your channel and liked.

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Eita o que será esses bichinhos descendo de água a baixo em uffa

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Mô hình nuôi vịt rất hay. Vịt nhiều quá đem qua cho mình 1 con nhe bạn hiền

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Very interesting upload! I enjoyed watching it! Thumbs up! 👍👍👍

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Very cool!!

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Đàn vịt đẻ khổng lồ quá, thế này thì giàu to rồi

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Wow wonderful upload,..joined you thanks for your frdship..👍👍👍👍 👍👍

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Lai cho thanh niên giỏi nha 🙋💖☝️👏

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Quá tuyệt vời luôn!

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Wow wonderfull video 👌👌👌👌👌
  Never seen so many ducks

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  OH ~~~~
  good very nice ~~~~♧♧♧

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Nice vedeo is the best

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  wow, wonderful video, wow~! beautiful @@

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  Chăn nuôi làm giàu. Mô hình thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế từ đàn vịt đẻ thật hay ạ

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  what is that? really awesome;)

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  đàn vịt khủng khiếp thật

  Reply
 • September 13, 2019 at 2:03 pm
  Permalink

  That is cool thanks for sharing ❤

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *