Chăn nuôi – CTUThông tin chung
– Mã ngành: 7620105

– Hệ đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Danh hiệu: Kỹ sư

– Đơn vị quản lý: Bộ môn Chăn nuôi – Khoa NN & SHƯD

Mục tiêu đào tạo
– Chương trình đạo tạo ngành Chăn nuôi chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y đào tạo kỹ sư Chăn nuôi – Thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế đất nước; có kiến thức và kỹ năng của hai ngành Chăn nuôi và Thú y;

– Chương trình đào tạo giúp cho sinh viên hiểu rõ các nguyên lý của quá trình sinh học liên quan đến nuôi dưỡng và bảo vệ vật nuôi; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng tổ chức và công tác trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; có khả năng tự học, nghiên cứu và nâng cao trình độ; tham gia quản lý sản xuất các lĩnh vực có liên quan; biết ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển chăn nuôi trong và ngoài nước.

– Sinh viên tốt nghiệp tạo ngành Chăn nuôi chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp nông nghiệp; nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y, các cơ quan nông nghiệp, các viện nghiên cứu, trường học;

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
– Các công ty, xí nghiệp nông nghiệp; nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y;

– Các cơ quan nông nghiệp và các ngành có liên quan như Trung tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến nông, Chi cục thú y,…;

– Các viện nghiên cứu, trường học;

– Các công ty tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế và xây lắp nông nghiệp,…

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
– Tiếp tục học tập chương trình đào tạo bậc cao trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, công nghệ sinh học và các ngành khác.

– Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về chăn nuôi, thú y, công nghệ sinh học,…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *