Cát Tường Phú Sinh – Khu du lịch Cát Tường Phú Sinh Long An | Hữu Ròm TVĐây là một vài cảnh ở khu du lịch cát tường phú sinh ở đức hòa long an, do chưa hoàn thành hoàn thiện nên chưa đẹp lắm. Sau này hoàn thành tin chắc…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *