Cận cảnh Tổng BT Trọng xuất hiện trở lại hoàn toàn khỏe mạnh chủ trì họp BCTVới mục đích đập tan sự tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch về tình hình sức khỏe của lãnh đạo đảng và nhà nước, chiều ngày…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://cnsuk.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *