CÁCH TÍNH trộn phân NPK 20-20-15 từ DAP đóng bao 50kg. AGRILIKEcách tính trộn phân từ ure, DAP, kaly đóng bao 50kg. các bác xem nguyên liệu đầu vào có rẻ hơn bao đóng sẵn ngoài thị trường ko??. các bác thấy video hữu…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *