Cả Làng Dùng Chung Một Cỗ QUAN TÀI | Tham Quan Nhà Cổ Đạo Ông Trần Long Sơn Vũng Tàu | La Cà Tập 21Cả Làng Dùng Chung Một Cỗ QUAN TÀI | Tham Quan Nhà Cổ Đạo Ông Trần Long Sơn Vũng Tàu | La Cà Tập 21

Nhà Lớn Long Sơn do Ông Trần (Tên thật là Lê Văn Mưu, người Hà Tiên) xây dựng từ năm 1910 đến 1929 thì hoàn thành. Tổng diện tích 2 ha, người trong nhà chỉ mặc đồ bà ba đen, và người dân quanh vùng khi mất chỉ sử dụng chung 1 cái quan tài…
Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều loại hải sản tươi ngon, đặc biệt là Hàu.
#laca #nhaco #vungtau #ongtran

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

1 thought on “Cả Làng Dùng Chung Một Cỗ QUAN TÀI | Tham Quan Nhà Cổ Đạo Ông Trần Long Sơn Vũng Tàu | La Cà Tập 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *