Bóng Bàn Phủi – Tư Nam Định gặp Trình Bọ Ngựa lượt đi 29/07/2019 kq 11-8, 14-12 và 11-5Trình Bọ Ngựa – Áo Trăng Xanh Lá Cây là tay bóng bàn nổi tiếng tại Hà Nội. Đây là 1 vdv cự phách với kỹ năng phòng thủ Xa bàn xuất chung Tư Nam Định…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *