BCR – Chùa Bửu Long – ESTELLA PLACEBể kèo đi tắm biển.. Cả đám du hý Quận 9.. 🤣🤣
🐬 Khu du lịch BCR
🌥 Chùa Bửu Long
🏊‍♂️ Hồ bơi Vô cực Estella Place

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

3 thoughts on “BCR – Chùa Bửu Long – ESTELLA PLACE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *