Bảy Sting – Hướng dẫn làm trại chăn nuôi 2000 con vịt siêu thịtMô hình trại chăn nuôi 2000 con vịt siêu thịt của chú Ba Long(chana) ở ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

#vitsieuthit #vitcon #vitgiong

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

1 thought on “Bảy Sting – Hướng dẫn làm trại chăn nuôi 2000 con vịt siêu thịt

  1. Mô hình trại chăn nuôi 2000 con vịt siêu thịt của chú Ba Long(chana) ở ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *