Bạn đã biết tuổi Mùi hợp với màu nào nhất?

Tìm hiểu thông tin Tuổi Mùi hợp với màu nào nhất năm 2021

Tốt nhất chọn màu của hành sinh cho hành bản mệnh. Thứ hai là màu của hành tương hòa với hành bản mệnh. Ví như ko được thì chọn màu của hành bị hành bản mệnh khắc cũng được.

Ngược lại, kỵ nhất là màu của hành khắc hành bản mệnh; thứ hai là màu của hành được hành bản mệnh sinh cho, vì vì khi sinh cho hành khác hành bản mệnh buộc phải tiết khí cần bị suy yếu.

Vậy, theo thông tin tử vi 2021, những người tuổi Mùi cụ thể là tuổi Ất Mùi, Quý Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi hợp màu gì và kỵ màu sắc nào nhất?

1. Trải nghiệm tuổi Ất Mùi 2015 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng sinh năm 1955, 2015 tuổi Ất Mùi, tức tuổi con dê. Xoàng gọi là Kính Trọng Chi Dương, tức Dê được quý yêu quý. Mệnh Kim – Sa Trung Kim – nghĩa là Vàng trong cát.

Người tuổi Ất Mùi mệnh Kim (Sa Trung Kim) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Thổ sinh Kim; màu tương hợp thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi; màu chế ngự được thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Kim khắc Mộc.

Người tuổi Ất Mùi mệnh Kim (Sa Trung Kim) kỵ với các màu thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa khắc Kim; không phải dùng màu đen, xanh nước biển thuộc hành Thủy vì Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất, tránh năng lượng đi.

2. Đọc tuổi Quý Mùi 2003 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng năm 2003 tuổi Quý Mùi, tức tuổi con dê, kém cỏi gọi là Quần Nội Chi Dương, tức Dê trong đàn. Mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc – nghĩa là Gỗ cây dương liễu.

Người tuổi Quý Mùi mệnh Mộc (Dương Liễu Mộc) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thủy sinh Mộc; màu tương hợp thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục; màu chế ngự được thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Mộc khắc Thổ.

Người tuổi Quý Mùi mệnh Mộc (Dương Liễu Mộc) kỵ với các màu thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Kim khắc Mộc; không buộc phải sử dụng màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành Hỏa vì Mộc sinh Hỏa dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

Tìm hiểu: Hướng cầu tài năm 2021 tuổi Mùi là gì?

3. Trải nghiệm tuổi Kỷ Mùi hợp 1979 với màu gì?
Nam và nữ mạng sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thảo Dã Chi Dương, tức Dê Đồng Cỏ. Mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa – nghĩa là lửa trên trời.

Người tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Mộc sinh Hỏa; màu tương hợp thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam; màu chế ngự được thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Hỏa khắc Kim.

Người tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) kỵ với các màu thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thủy khắc Hỏa; không cần tiêu dùng màu vàng, nâu thuộc hành Thổ vì Hỏa sinh Thổ dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi.

4. Đọc tuổi Đinh Mùi 1967, 2027 hợp với màu gì?
Nam và nữ mạng sinh năm 1967, 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Kém cỏi gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Người tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi vì Kim sinh Thủy; màu tương hợp thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển; màu chế ngự được thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Thủy khắc Hỏa.

Người tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy) kỵ với các màu thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Thổ khắc Thủy; ko buộc phải sử dụng màu xanh lá cây, xanh lục thuộc hành Mộc vì Thủy sinh Mộc dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

5. Xem tuổi Tân Mùi 1991 hợp với màu gì?
Nam và nữ sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi, tức tuổi con dê. Tầm thường gọi là Đắc Lộc Chi Dương, tức Dê sở hữu lộc. Mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ – nghĩa là đất ven đường.

Người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa sinh Thổ; màu tương hợp thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu; màu chế ngự được thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thổ khắc Thủy.

Người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ) kỵ với các màu thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục vì Mộc khắc Thổ; ko nên sử dụng màu trắng, xám, ghi thuộc hành Kim vì Thổ sinh Kim dễ bị sinh xuất, hạn chế năng lượng đi.

Theo nguồn: https://tuviso.com/tu-vi-nam-2021-cua-12-con-giap-van-hung-cat-va-cach-hoa-giai-bang-phong-thuy.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *