BÀI MỒI CÂU CÁ TRÊ HỒ DỊCH VỤ // tiếp tục lên cá#baimoicaucatre#duquocvlog#

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

39 thoughts on “BÀI MỒI CÂU CÁ TRÊ HỒ DỊCH VỤ // tiếp tục lên cá

  1. hồ này mà dịch vụ con khỉ, ao nhà nuôi rồi ra câu làm clip nhìn quan cảnh là biết, cây cỏ xung quanh hồ chẳng có chết cọng nào, ao cá nhiều như vậy mà chẳng có ai câu.

  2. Hồ zich zu câu ca trê ai cho câu cám bn minh chuyên câu ca trê hồ zich vu ne hồ tân tao cá trê từ 3 kí tở lên

  3. Làm video chia sẻ mồi còn cắt. Trê chưa đầy 1kg cũng kêu bự. Thua. Hồ dịch cá nhỏ vậy bắt lm gì

  4. Mồi cá trê này quá ngon
    💖💛🧡💚💙🧡💛💖✅
    Chiều vui vẻ bạn mình nhé
    🌾🌻🌾💚🌻🍀🌾🍀🌻🌾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *