Bài: Backup và Restore dữ liệu bằng 3utool

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “Bài: Backup và Restore dữ liệu bằng 3utool

  1. anh ơi cón của em nó bị lỗi j á lúc mà nhấn chữ flash thì tới 4% thì nó lại để error có SHSH j trong đó là sao vạy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *