Bài 10: Tích hợp Chat Facebook và fanpage vào website WordPress | Làm web bằng WordPress🌳 Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp chat facebook và fanpage vào website WordPress. Mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cách thêm nút gọi cho bạn nào nào cần.

🌳🌳 Bài viết hướng dẫn và code mẫu phần nút gọi:

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

3 thoughts on “Bài 10: Tích hợp Chat Facebook và fanpage vào website WordPress | Làm web bằng WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *