Bài 1 : Sử dụng Templates trong PowerPoint 2010Fanpage Facebook :
Youtube :
PowerPoint 2010 Tranning là lượt bài tutorial giúp các bạn những thủ thuật trong việc hoàn thiện bài báo cáo của mình môt cách hiệu quả và sinh động nhất!

Vui lòng chọn chế độ mode 720p để xem HD !

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *