Ai chỉ đạo TV Quốc Hội đưa hình ảnh Tổng B'T chân đi không vững, với ý đồ gì?Cận cảnh hình ảnh Tổng B’T chân đi không vững suýt ngã,
#tintuchangngaytv24 #tintucdachieu #ktv

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

21 thoughts on “Ai chỉ đạo TV Quốc Hội đưa hình ảnh Tổng B'T chân đi không vững, với ý đồ gì?

  1. Bác cả giờ cố gắng đốt hết đối thủ để về nghỉ cho yên tâm mà hưởng thụ cuoc sống thái thượng hoàng

  2. TOI DO CUA DAN TOC VIET NAM THANG KHON NANG CONG SAN VIET GIAN? THANG KHONG KIEP TRUNG QUOC ? CON DAN VIET NAM THANG TROI TROI CHANG GIUP THANG DAT DAT CHANG LANH? TO QUOC VIET NAM BI BON VIET GIAN CONG SAN CHIA CHO TAU CONG? VAY MA MOT SO NGUOI KHONG NHO DA TIEP TAY CHO LU KHON KIEP DAng cong san? DE BON DANG VIEN CHAN LOT? CO MOT SO NGUOI LO RUOU CHE CO BAC DI DIEM? DE ME VIET NAM OANH LUNG CHIIU TROI DAN TOC VIET NAM VAN THE T6HOI ? TO QUOC VIET NNAM THUONG DAU VAN THE THOI? TO QUOC OI ?

  3. TOAN DAN VIET NAM CO CA 2 THANG NAO VET CUA CAI CA MOT DAN TOC VIET NAM HOM NAY? SAU 44 NAM THANG DANG CONG SAN NAO VET CA MOT DAN TOC VIET NAM,.??? TU NAM 1989 THEM MOT THANG MOI CHINH THANG TRUNG QUOC VA THANG CONG SAN NAO VET VAT HET SUC CUA CAI MA CA DAN TOC CHIU DUNG ? CON NGUOI VIET NAM THOM THOP?? VAN BI NAO VET? CUA CAI TAI SANG CONG LUON MANG SONG? TRUNG QUOC NAO VET DAN TOC VIET NAM CON BAC NGUOI DAN VIET NAM DEM SANG TRUNG QUOC DE LAY NGU TRANG BAN CHO TRONG CHINH QUYEN TRUNG QUOC?

  4. Cộng hoà xó bếpVnlò củi dân tự lo cuộc sống.Đơn xin dượcđái bậy.Hôn nay/ngày/tháng/năm.Tôi tên là;Sạch như chùi,(tên thương gọi là sachbanh bách).Tôi viềt đơn này kính thừa lên các cấp chính quyễn cho phép tôi được thò cu ra để.đái vì khi đi tham gia trề toàn đưỡng phố của VN chẳng bao giờ thấy bất cứ một nhà vệ sinh cộng cộng nào cho dù đó là HàNội hay bất cứ tỉnh thành nào.Vậy tôi làm đơn này xin các cấp chính quyền ho tôi được thò buồn ra đái không hỏng đái của tôi!Vậy tôi xin chân thành cảm ơn

  5. Dại gì mà buông ra khi nào tao nằm thì tao mới bàn giao ghế cho thằng khác , một lân mà giao 2 ghế tiếc quá lam sao tao chịu nổi dại gì mà giao lúc này đừng mơ nhé các con ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *