3Q Test Tướng Mới 3Q Tư Mã Chiêu

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

15 thoughts on “3Q Test Tướng Mới 3Q Tư Mã Chiêu

  1. chơi con 3Q TMC này lên lv 4 để phá nhà là chính…until thì k dứt điểm địch…ns chung con này k hay bằng TMC chính

  2. mình nghỉ nếu TMC solo với 3Q TMC thì TMC chỉ cần 1 bộ combo của TMC có thể dứt điểm nhanh 3Q TMC ở đầu trận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *