05 năm CICT đồng hành cùng ngành Thức Ăn chăn nuôi/ A-5-year journey of CICT in Animal feed industryNăm năm, đó là một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để CICT trưởng thành và khẳng định vị trí trong cộng đồng ngành Thức ăn chăn nuôi. Không thể tránh khỏi những thiếu sót; nhưng CICT tự hào với những thành tựu đã đạt được. Sức trẻ, nhiệt huyết, sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ; bên cạnh đó là sự đồng hành, hỗ trợ của khách hàng; đây là những tiền đề để CICT tự tin phát triển và vững bước hướng về những thành công trong tương lai.
Five years, it was not so long but enough for CICT to grow and assert its position in Animal feed community. It is impossible to avoid shortcomings; but CICT is proud of our achievements. Youth, enthusiasm, effort and continuous creativity; plus customer companion and support; these are prerequisites for CICT to steadily develop and confidently step toward future success.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *