󠀀󠀀Reaction Rap & Hát Bội Mash-up | Sự kết hợp mới lạ hay thảm hoạ ? – Beck’s Ice x BinzBeck’s Ice x Binz – Rap & Hát Bội Mash-up
Xem MV tại đây:
✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác – Huy: partners.schannel@gmail.com hoặc
📱Sửa chữa điện thoại đừng quên đến Điện Thoại Vui :
👍 Like Facebook của #SchanneI:
🌟 Subscribe #SchanneI để xem ngay video mới nhất:


source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

47 thoughts on “󠀀󠀀Reaction Rap & Hát Bội Mash-up | Sự kết hợp mới lạ hay thảm hoạ ? – Beck’s Ice x Binz

  1. Chưa nói đến bài kia hay hay không nhưng nhận quảng cáo cho nhãn hàng chả nhẽ lại chê. Reactions dựa trên thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *