🎥 Phim: CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS ✟ Tin Lành Giăng ✦ www.LifeofJesus.tvĐức Chúa Jesus như là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, là Đấng đã giáng thế làm người và sống giữa con người chúng ta. Tin Lành Giăng nói rõ, sách này được viết ra để người đọc có thể tin rằng Chúa Jesus chính là Chúa Cứu Thế theo lời hứa, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin nơi Chúa Jesus mà con người sẽ nhận được sự sống đời đời.

Tin Lành Giăng nhấn mạnh đến sự sống đời đời trong Đấng Christ, là một tặng phẩm hiện nay dành sẵn cho những ai đáp lại và tin nhận Chúa Jesus là con đường, chân lý và sự sống. Một đặc điểm nổi bật trong sách Tin Lành Giăng là việc sử dụng những hình ảnh thông thường mang tính biểu tượng trong cuộc sống để nói đến những hiện thực thuộc linh như nước, bánh, ánh sáng, người chăn và chiên, cây nho và trái của nó.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16

Đức Chúa Trời hay Thượng Đế tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người chúng ta. Thế nhưng con người đã không vâng lời Chúa và phạm tội với Ngài, nên đã bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa. Nhưng vì Đức Chúa Trời rất yêu thương và không muốn con người bị chết mất, nên đã sai Đức Chúa Jesus đến thế gian này để cứu rỗi con người bằng cách chết trên thập giá để chết thay cho tội lỗi của con người. Những ai tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của cuộc đời mình thì sẽ được tha tội, trở nên con cái Đức Chúa Trời và sự sống vĩnh phước. Hãy tin nhận Chúa Jesus, vì Ngài rất yêu bạn và đã chết thay cho tội lỗi của chính bạn!

☞ Độc quyền duy nhất với độ phân giải UltraHD (4K) – siêu nét và đẹp nhất trên thế giới hiện nay. Các bạn có thể sử dụng, download và upload trên trang cá nhân nhưng xin để giữ Logo và nguyên cấu trúc phim. Xin chân thành cám ơn các bạn!

✟ Nguồn từ phim The Visual Bible: The Gospel of John (2003). Khai thác bởi THEO CHÚA | www.TheoChua.com ✟

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

21 thoughts on “🎥 Phim: CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS ✟ Tin Lành Giăng ✦ www.LifeofJesus.tv

  1. Lạy chúa jesus con cầu mong ngài hãy phù hộ cho gia đình con ai cũng mạnh khỏe trí huệ và luôn vững đức tin để có thể hoàn thành những nhiệm vụ ngài đã giao cho chúng con.

  2. Cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời con cầu nguyện. Cảm ơn chúa đã chữa khỏi bệnh trầm cảm và bệnh đau đầu cho con. Lạy chúa con phó thác đời con cho chúa. Lạy chúa GêSu con tín thác vào chúa. Amen

  3. Chưa thấy ai trên cõi đất chân thật và vĩ đại hơn đức chúa gie su . vinh danh chúa trời .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *